پارکینگ برجی Tower Parking

پارکینگ برجی ،پارکینگی تمام هوشمند و مناسب برای نقاط پر تردد شهر با فضای کم جهت پارک خودرو می باشد.

در این نوع پارکینگ نیازی به رمپ های مار پیج،خطوط رانندگی و تهویه هوا در طبقات نمی باشد،همچنین به دلیل خاموش بودن خودرو در زمان پارک کردن از هدر رفت انرژی، تولید گرما و آلودگی جلوگیری می شود.،که می توان این پارکینگ را سازگار با محیط زیست نامید.

 

انواع پارکینگ برجی

 

پارکینگ برجی عمودی

پارکینگ برجی افقی

پارکینگ برجی 583

583-fcceb06e.png

پارکینگ برجی 582

582-e844fefd.png

پارکینگ برجی 580

580-a5e10c66.png

پشتیبانی : شیراز طرح

Main Menu