صفحه گردان TurnTable

turntable.jpg

شاید شما هم یکی از افرادی باشید که برای ورود به پارکینگ منزلتان چندین بار خودرو را به عقب و جلو برانید....

راه حل:

صفحه گردان یک دستگاه کمکی می باشد برای استفاده بهینه از فضا جهت مکانهایی که فضایی کافی برای تامین شعاع گردش خودرو ندارند.

نحوه عملکرد:

این سیستم به این صورت است که خودرو روی دستگاه قرار گرفته، با فشردن یک دکمه ، گردش صفحه گردان به اندازه زاویه مورد نظر انجام میشود و خودرو شما به سمت ترافیکی مورد نظر قرار می گیرد.

 

مزایای استفاده از صفحه گردان خودرو:

 

  • عدم نیاز به عملیات عمرانی سنگین جهت نصب
  • دارای کنترل موقعیت چرخش صفحه
  • قرارگیری صفحهدر زوایای مشخص و با دقت مشخص
  • چرخش 360 درجه به صورت راست گرد و چپ گرد
  • قابلیت بارگزاری تا 4 تن
  • چرخش یکنواخت و بدون لرزش
  • دارای سطح بالایی از ایمنی

 

انواع محصولات

گالری

 

پشتیبانی : شیراز طرح

Main Menu